Czym jest ZSMOPL?

Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) jest to system informatyczny stworzony w celu ujednolicenia i usprawnienia funkcjonowania państwa w zakresie polityki lekowej. Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) jest to system informatyczny stworzony w celu ujednolicenia i usprawnienia funkcjonowania państwa w zakresie polityki lekowej, prowadzonej przez liczne organy państwa (w tym ministra właściwego ds. zdrowia, Głównego Inspektora Farmaceutycznego oraz Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych).  

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial